Kinderen hebben liefde nodig
vooral wanneer ze het niet verdienen!!
H.S. Hulbert