De Praktijk voor Kindercoaching, die ruim 20 jaar kennis en ervaring heeft op het gebied van coachen en de jeugdhulpverlening, biedt een intensieve opleiding voor kindercoaching aan.

De kindercoach maakt het verschil.
Het doel van de kinder en jeugdcoach is verbetering van de klacht en het activeren van het kind en zijn ouders zodat ze hun mogelijkheden voor het oplossen van problemen leren vergroten.
De kindercoach leert tijdens de opleiding inspelen op ieder kind en zijn ouders die uniek zijn en daarom een unieke aanpak en behandeling verdienen.
De hulp van een kinder en jeugdcoach kan voor veel kinderen en hun ouders het verschil maken en daar wordt de cursist voor opgeleid.

Voor wie:
Deze opleiding voor de kindercoach is bedoeld voor:
*   Mensen die een eigen praktijk willen starten als kinder of jeugdcoach
*   Mensen die in hun beroepspraktijk te maken hebben met kinderen
*   Medewerkers van peuterspeelzalen, kinderopvang en kinderdagverblijven
*   Leerkrachten, remedial teachers en interne begeleiders
*   Fysiotherapeuten, diëtisten, ggz-jeugd medewerkers en logopedisten
*   Psychologen en orthopedagogen
*   Schoolmaatschappelijk werkers
*   Ouders

De cursist
Gedurende de opleiding vindt er coaching en reflectie plaats hoe werken als kindercoach past bij de loopbaan en levensfase van de cursisten.
De cursist krijgt begeleiding voor het inzetten van de eigen specialiteit en de eigen talenten: Heb je een onderwijsachtergrond en wellicht daardoor meer gericht op leerproblemen. Of ben je meer gericht op sociaal-emotioneel gebied en/of is omgaan met spel en creativiteit meer passend bij jouw manier van werken.

De inhoud van de opleiding.
De opleiding bestaat uit theorie gecombineerd met praktijkoefeningen.
De meest belangrijke methodieken en theorie uit de ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, communicatie, oplossingsgericht werken en systemisch/contextueel werken worden in deze cursus behandeld.
Dit maakt de opleiding praktisch toepasbaar en geeft kinderen en ouders het vertrouwen op een professionele en persoonlijke aanpak. En dan maakt de kindercoach het verschil.
De inhoud van de cursus als volgt:
*   dag 1: Ontwikkeling van kinderen, ouders en ontwikkelingsstoornissen.
Wat zijn de belangrijkste pedagogische stromingen en wat is pedagogisch handelen.
*   Dag 2: Kind en gezin , contextueel en systemisch werk.
*   Dag 3: Aansluiten bij kind en ouder en effectief inspelen op de hulpvraag.
*   Dag 4: Leerproblemen, gedragsproblemen en emotionele problemen.
Welke methodieken gebruik je voor welk probleem.
*   Dag 5: Hoe maak jij verschil als kindercoach: ethisch handelen, visie ontwikkelen, wanneer verwijs je door en naar wie.
Omdat een goede samenwerking van belang is tijdens deze korte maar intensieve cursus is een intake gesprek verplicht.

Meer informatie?, klik hier of mail naar de Praktijk voor Kindercoaching


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)