In het boek ‘Nurtureshock’ wat onlangs is verschenen is o.a. onderzocht waarom er de laatste jaren zoveel gepest wordt op school. De meeste pesters zijn populaire en succesvolle kinderen en geen slecht opgevoede mensen, zoals vaak wordt gedacht. Pestgedrag is eigenlijk normaal, stelt het boek. Het is een onderdeel in de strijd naar aanvaarding en populariteit. Succesvolle kinderen zijn degenen die beschikken over dominante sociale vaardigheden en manipulatie, aldus het boek.

Wat is pesten en hoe normaal is het?

Iemand een pen afpakken kan plagen zijn, maar ook pesten. Als de kinderen aan elkaar gewaagd zijn is het plagen. Er is dan meestal sprake van gedrag wat over en weer gaat: jij doet iets lelijks tegen mij, dan doe ik het straks bij jou. Het is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend en over de gehele linie is er sprake van evenwicht. Sterker nog: Door elkaar te plagen en grenzen af te tasten leren kinderen omgaan met conflicten en voor zichzelf opkomen. In die zin heeft het boek gelijk, elkaar uitdagen is in principe normaal gedrag wat leidt tot groei en volwassen worden.
Pesten echter is wel bedreigend, er is in dat geval een slachtoffer die soms jarenlang wordt bedreigd. Er is sprake van misbruik van macht en er zijn vaak meerdere kinderen bij betrokken, de zogenaamde meelopers.

Hoe wordt er gepest?

Pesten kent verschillende vormen, nl met woorden, lichamelijk, door achtervolging, door het stelen of vernielen van bezittingen, door afpersing, maar ook door bijvoorbeeld buitensluiten.
Er zijn in de regel drie rollen te onderscheiden: de pester, de gepeste en de meelopers. Het kan beginnen als een spelletje wat smaakt naar meer als blijkt dat het slachtoffer zich ongemakkelijk voelt en zich niet goed kan verweren. Als iedereen blijft doen wat hij doet kan het pesten van kwaad tot erger verlopen en is het niet zo maar te stoppen, omdat het te maken heeft met verhoudingen binnen de groep en ieder daarin zijn eigen plek krijgt en behoudt. Als de aanpak alleen wordt gericht op zichtbare incidenten, gaat het pesten vaak op andere manieren en andere momenten verder.

Hoe stop je pesten?

Het pesten kan stoppen door allereerst krachtig op te treden en duidelijk te maken dat pesten ongewenst is. Daarnaast is er ondersteuning nodig voor het gepeste kind, de pester en de groep meelopers. In de praktijk betekent dit dat er gepraat moet worden met elkaar en dat iedereen heeft te leren hoe je op een positieve manier met elkaar kunt leren omgaan.
Over pesten valt nog veel meer uit te leggen, daarom….. wordt vervolgd…….
Op 24 november 2009 houdt de Praktijk voor Kindercoaching een workshop over pesten.

Kijk voor de Praktijk voor Kindercoaching hier


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)