PDD-NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified.
In gewoon Nederlands komt het neer op een overkoepelende naam voor stoornissen waartoe ook Autisme behoort. Tegenwoordig wordt deze categorie problemen ook wel ASS genoemd- autismespectrumstoornis.
Met PDD-NOS wordt een groep kinderen genoemd die kenmerken hebben van autisme, maar niet genoeg om deze diagnose te krijgen. Ook steeds meer volwassenen herkennen zich in deze groep of krijgen deze diagnose na, vaak, een lange zoektocht.

Wat zijn de kenmerken van PDD-NOS:
-Angstig en onhandig gedrag in sociale situaties.
-Overgevoeligheid of juist heel weinig gevoelig voor zintuigelijke prikkels
-Weinig begrip en gebruik van non-verbale signalen zoals oogcontact en lichaamshouding.
-Vaak is er sprake van concentratieproblemen, druk gedrag, angstig gedrag, vasthouden aan vaste gewoontes.
-Niet aanvoelen waarom bepaald gedrag niet juist is.
-Taalontwikkeling is vertraagd, ouwelijk taalgebruik, alles letterlijk nemen.
-Onhandige en stijve motoriek.
Natuurlijk kunnen kinderen sterk verschillen en is de aard en ernst bij ieder kind weer anders. De diagnose wordt vastgesteld door een arts, psycholoog of psychiater.
Het opvoeden van een kind met PDD-NOS is niet altijd gemakkelijk. De omgevind reageert nog al eens kritisch op het gedrag van het kind en begrijpt vaak niet waarom een kind doet zoals hij doet. Vooral omdat deze kinderen vaak alles zo letterlijk opnemen wat er wordt gezegd.

Wat te doen bij PDD-NOS:
– Bied zoveel mogelijk structuur, duidelijkheid en overzicht, gebruik schema’s, lijstjes en planners.
– Aanleren van sociale vaardigheden.
– Aanleren van regels en scenario’s.
– Zo nodig een vast aanspreekpunt op school voor het stellen en begeleiden bij het halen van doelen.
– Bied voldoende ontspanning, geef ruim de tijd en werk met beloningen.
– Stop met discussie en onderhandelen.
– Laat je kind vooral zelf meedenken aan oplossingen en mogelijkheden.
Maar vooral: Let goed op wat wel goed werkt en doe daar meer van!!.

Heb je behoefte aan hulp, klik hier voor de praktijk voor kindercoaching.


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)