Waarschijnlijk wordt dyslexie veroorzaakt door een (minimale) afwijking in de hersenen die in bepaalde families vaker lijkt voor te komen dan in andere.
Kinderen en volwassenen die last hebben van dyslexie hebben moeite met het technisch leren lezen. Begrijpend lezen is in de regel geen probleem.
Echter het herkennen van klanken en letters en daarna het herkennen van woorden verloopt moeizaam.
Dit leidt tot ernstige lees en spellingproblemen.
Dyslexie komt regelmatig voor in combinatie met andere stoornissen wat de problemen extra lastig maakt. Het kan dan gaan om spraak-taal stoornissen, motorische stoornissen, adhd of stoornissen op het gebied van rekenen.
Ieder probleem vraagt om een eigen aanpak, maar een combinatie van aanpak welke effectief is voor één kind verdiend natuurlijk de voorkeur. Helaas gebeurt dit niet altijd omdat dan niet het kind, maar iedere stoornis apart door een specialist wordt behandeld.

Kenmerken:

*  Moeite met verschillende klanken als m,n,p,t,k,s,f,g,eu,u,ui.
*  Moeite met het in de goede volgorde zetten van klanken, bv brood of boord.
*  Aandacht blijven houden op het “gesproken woord”.
*  Moeite met automatiseren van reeksen als alfabet, tafels, spellingsregels.
*  Onthouden van rijtjes, woordjes, jaartallen enz.
*  Slecht taalgebruik of gebruik van korte zinnen.
*  Slecht leesbaar handschrift of verbeteringen en doorkrassen in werk.
*  Moeite met presteren onder tijdsdruk, faalangst, concentratieproblemen, veel spanning.
Dyslexie wordt vastgesteld door een psycholoog of orthopedagoog.

Wat helpt bij dyslexie?
Er bestaat geen standaard therapie die dyslexie geneest. Ieder is vrij om te zoeken naar een aanpak die past bij de persoon.
Belangrijk is:
*  Wat is de leerstrategie en hoe kan deze worden geoptimaliseerd.
*  Is er aandacht voor letter-klank combinaties.
*  Is er aandacht voor alle zintuigen en met name die welke aansluiten bij het kind.
Op de meeste scholen is er inmiddels gelukkig sprake van een dyslexie protocol die gelegenheid geeft voor verschillende faciliteiten en voorzieningen.
Valkuil voor het aanbieden van veel voorzieningen kan zijn dat het kind minder uitgedaagd wordt om eigen oplossingen te zoeken die hem behulpzaam zijn.
De praktijk voor Kindercoaching vindt het belangrijk ook naar de eigen creativiteit van het kind te kijken. De matrixmethode en kids’skills bieden uitstekende handvatten om een eigen leerstrategie te ontwikkelen die behulpzaam is voor alles wat geleerd moet worden.
Zodanig dat het kind meer zelfvertrouwen ontwikkelt door het vinden van eigen oplossingen die later in het volwassen leven van pas kunnen komen.
Want wie zal voor hem zorgen als hij van school komt en er maatschappelijke eisen worden gesteld?.

Kijk voor de Praktijk voor Kindercoaching hier


Je las een blogartikel van Centrum Tea Adema…

…maar kijk gerust ook eens naar de andere informatie op onze website:

Opleidingen voor (aspirant) kindercoaches en beroepskrachten:

Hulp voor kinderen en hun ouders:

Op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en video’s vol tips en inzichten?

Like dan onze Facebook-pagina of schrijf je in voor onze 2-wekelijkse nieuwsbrief. Allebei mag ook. ;-)