Welkom bij deze nieuwsbrief van Centrum Tea Adema.
Met deze nieuwsbrief wil ik je graag deelgenoot maken van leuke anekdotes, tips en kennis over alles wat te maken heeft met kinderen en hun ouders.
Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je je hebt opgegeven of omdat je op een andere wijze contact hebt gehad met Centrum Tea Adema voor kindercoaching, opvoedcoaching en opleidingen.
Ik wens je veel leesplezier en voel je vrij om deze nieuwsbrief door te sturen naar anderen waarvan je verwacht dat ze interesse hebben.
Thema avond water en vuur binnen het gezin
Op a.s. donderdag 25 mei wordt voor ouders en belangstellenden de thema avond water en vuur georganiseerd.
Deze avond zal gaan over de verschillen en overeenkomsten in karakter van kinderen onderling en ouders.
Hoe kan het dat er met het ene kind soms geen land te bezeilen is en dat alles met een ander kind op rolletjes loopt?
Hoe kan het dat je van het ene kind soms de irritatiekriebels krijgt en dat het andere kind je vrijwel nooit triggert of uitlokt tot ruzie en strijd?
Na deze avond heb je meer inzicht in hoe het bij jou thuis reilt en zeilt en misschien wel belangrijker: hoe kan je tegoemoet komen aan de verschillende behoeften van ouders en kinderen.
Lees verder over deze bijzondere themaavond
Je bent welkom op 25 mei a.s. vanaf 20.00 uur. Geef je op via info@teaadema.nl.
Over opvoeden
Zodra een baby ter wereld komt begint al het opvoeden, al voelt dat vaak nog helemaal niet zo. Zolang alles goed gaat is het natuurlijk genieten van de langskomende roze wolken, maar stel je voor dat het niet allemaal vanzelf gaat. Over het omgaan met huilbaby’s is er een nieuwe aanpak bedacht, lees maar……

Als kinderen groter worden denk je vaak als ouder dat ze alles wel weten, maar wat we vaak vergeten is dat we kinderen moeten leren en voordoen hoe de wereld in elkaar steekt. Het ene kind pikt dat veel gemakkelijker op dan het andere kind.
De aard van het beestje maakt dat je voor het ene kind daarin veel meer moet dan dan voor het andere.
Wat kinderen ook niet automatisch weten is hoe ze kunnen omgaan met emoties. Meestal kijken kinderen af van ouders hoe die hun emoties uiten en doen ze dit gewoon na.
In mijn praktijk kom ik vooral tegen dat kinderen soms moeite hebben om hun boosheid te uiten. Hiervoor gebruiken we dan de thermometer en steeds is het weer een ware ontdekkingstocht met ouders en kinderen.
Ook voor de aanwezige pappa’s en mamma’s is het een eye-opener hoe hun kind kan leren omgaan met boosheid. lees maar….
Andere items die ouders een keer tegenkomen in hun “opvoedloopbaan” zijn:
Hoe om te gaan met negatief en positief gedrag.
Hoe om te gaan met pesten.
Hoe leert je kind hulp vragen op school.
Hoe om te gaan met ziekenhuis bezoeken.
Het leren lezen van de gebruiksaanwijzing van je puber.
om dan uit eindelijk je kind te moeten loslaten……..
En dat alles noemt men opvoeden…., voorwaar een echte loopbaan. En bedenk maar eens dat we dat allemaal mogen doen zonder er ooit een diploma voor hoeven te behalen. Prachtig toch? :-)
Overigens wil ik je graag attenderen op bijgaand filmpje over buitenspelen.

Nieuwe locatie en assistentie
Omdat de opleidingsruimte alweer te klein is geworden door de constante toestroom van cursisten voor de basisopleiding tot kindercoach en de verschillende na-scholingen, vinden de opleidingen vanaf september plaats in Burgum.
Aan de Hannelswei heb ik een mooie lichte ruimte gevonden waar net wat meer ruimte en een aparte lunchruimte beschikbaar is.
De catering blijft hetzelfde doordat de fantastische lunch die Christiaan Steijn van Acces catering verzorgd, gewoon mee verhuisd.
Deze ruimte is in ieder geval het komend jaar een prachtige oplossing.
Voor de verdere toekomst onderzoek ik mogelijkheden tot samenwerking met anderen op het gebied van de gezondheidszorg, zowel op het gebied van huisvesting als op het gebied van professionele samenwerking voor ouders en kinderen.

De afgelopen tijd werd ik op een nogal pijnlijke wijze geconfronteerd met de kwetsbaarheid van een eenmansopleiding door een operatie en het plotseling overlijden van mijn vader.
Hierdoor en door de uitbreiding van de ruimte heb ik besloten om Gerda Postma op te leiden tot assistente voor de verschillende opleidingen.
De veranderingen op het gebied van huisvesting en assistentie zijn nu versneld noodzakelijk om de kwaliteit van de opleiding en de persoonlijke aanpak te kunnen blijven garanderen.
Het komende zomerreces zal gebruikt worden om de nieuwe ruimtes net zo sfeervol en professioneel in te richten als de huidige opleidingsruimte.
De huidige locatie blijft overigens gewoon beschikbaar voor het coachen van ouders en kinderen, ouderavonden, gezinsgesprekken en intervisie.

Filosoferen over ouderschap
Het overkomt me regelmatig dat ik wat zit te mijmeren over ouderschap en alles wat daarmee te maken heeft. Ik lees er ook graag over en zo nu en dan leidt dat tot een blogtekstje.
Zo las ik bij de tandarts een stukje in de krant over een opvoedingscontract.
Het was een nogal langdurige behandeling en omdat praten bij de tandarts niet zo voor de hand ligt, heb je mooi even de tijd om te mijmeren.
Ook zo’n prachtig mechanisme is, dat we een diepe wens koesteren dat onze kinderen gelukkig moeten zijn en worden. Dat beinvloedt in hoge mate ons opvoed gedrag, maar komt niet altijd het geluk van onze kinderen ten goede… gek genoeg.
Lees maar over bezorgde ouders die hun kind ogelukkig maken.
Als je even terug denkt aan je eigen kindertijd weet je vast wie voor jou het verschil maakte. Ik durf wedden dat het een volwassene was die door zijn of haar bertrokkenheid voor jou betekenis vol was.
En dat kan jij ook zijn voor kinderen. Lees maar…..
Certificaten
Het opleidingenseizoen is in januari stevig van start gegaan en dat betekent dat er inmiddels verschillende mensen hun certificaat voor de basisopleiding hebben ontvangen.
Ook de na scholingen oplossingsgericht werken en kids’  skills en systemisch/contextueel werken zijn al een keer afgerond. Kijk voor de foto’s en de nieuwe kindercoaches hier verder……..
Ik ben iedere keer weer prettig verrast door de motivatie van de deelnemers en geniet van alle verhal