Voorlichting dyslexie en dyscalculie in de praktijk voor kindercoaching

Binnen de Praktijk voor Kindercoaching nemen leerproblemen en de behandeling daarvan een belangrijke plaats in. Als het op school niet goed gaat met een kind heeft dit vaak veel impact op het gezin. Het kind voelt zich niet prettig en kan een vorm van faalangst, verminderd zelfvertrouwen of een conc [...]