Het Ik Leer Leren-programma is ontwikkeld door Centrum Tea Adema voor kinder-, jongeren- en opvoedcoaching. Het programma is bedoeld voor groepjes kinderen, maar de lesstof is ook zeer geschikt voor individuele coaching voor kinderen met leerproblemen.

Zowel beroepskrachten in het onderwijs als professionals met een eigen praktijk kunnen de opleiding tot Ik Leer Leren-trainer volgen. Op deze pagina vind je daarover alle informatie.

Over de Ik Leer Leren-training

De Ik Leer Leren-training is er voor kinderen en jongeren die vastlopen in hun schooltaken. Ik Leer Leren is ontwikkeld voor kinderen ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs, voor de brugklas, voor de kinderen die vastlopen in het tweede leerjaar en het is ook een praktische aanwinst voor mentorklassen.

De training kan worden gevolgd vanaf het moment dat kinderen serieus met huis- en leerwerk aan de slag moeten, maar werpt ook op latere leeftijd nog vruchten af. De training helpt bij het ontdekken van de persoonlijke leerstijl en reikt de methodes aan die daar het best bij aansluiten. Daarom helpt de training bij een breed scala aan leerproblemen.

De coachende en speelse werkvormen van de training met de aangepaste materialen bieden maximale rendement uit de training. Met name de coachende benadering maakt het verschil.
Kinderen en jongeren worden zich bewust van hoe ze het leren aanpakken en krijgen inzicht op welke manieren ze hun strategie en stijl kunnen verbeteren voor betere resultaten en meer motivatie.

De Ik leer leren training geeft voor alle schooltypen en ook in het MBO en HBO prachtige resultaten. De onderwerpen in de training zijn leerstijl en leerstrategie, plannen, concentratie, motivatie en faalangst. Voor ieder schooljaar en schooltype ligt voor veel leerlingen het accent net even anders en is het succes van de training niet alleen kennis, kunde en ervaring over de genoemde onderwerpen, maar vooral wat er nodig is in een bepaald leerjaar of hulpvraag.

Voor de basisschool:
Met name in groep 8 is de Ik leer leren training een perfecte voorbereiding op de brugklas. Kinderen leren over plannen, over huiswerk, over verschillende manieren van leren en hoe ze de overgang goed kunnen aanpakken. De training kan gegeven worden in de klas gedurende het jaar, maar ook in zijn geheel als gezamenlijke voorbereiding op de nieuwe levensfase.

Voor het VO:
In de brugklas leren kinderen met de Ik leer leren training over plannen, over talenten, over hoe je concreet huiswerk aanpakt en wat per vak de beste leerstrategie is om goede resultaten te halen.
Tijdens het tweede of volgende leerjaar blijkt vaak bij leerlingen dat het niet meer lukt. De onvoldoendes stromen binnen en de motivatie daalt tot een dieptepunt. Dit is voor veel leerlingen het moment dat ze niet meer verder komen met hun leerstrategie die ze hebben toegepast sinds het basisonderwijs. Doordat de leerstof meer wordt schieten ze tekort. De training biedt voor deze momenten een focus op motivatie, faalangst, doorzettingsvermogen en andere executieve functies die nu ontwikkeling nodig hebben.

Voor het MBO en HBO:
Tot onze eigen verrassing blijkt de training voor MBO en HBO geweldige resultaten te bieden. Doordat deze jongeren al veel kennis, kunde en ervaring hebben en toch vastlopen, ontstaat snel inzicht in hoe ze een betere aanpak kunnen kiezen die aansluit bij hun talenten. Inzicht in hun motivatie, niet helpende strategieën en niet helpende gedachten biedt hen een opening tot een effectievere aanpak. Ze besluiten er echt voor te gaan omdat ze zich bewust worden hoe het anders kan.
Vooral in het HBO is een indivduele aanpak het meest gebruikelijk met de Ik leer leren training waarbij je intuned op het probleemgebied. In het MBO geven zowel de groepstrainingen als individuele trainingen mooie resultaten.

NB: Geef je de training binnen de eigen school als mentor of leraar dan is deelname voor de leerlingen gratis. Je kunt de training geven in groepjes of deze integreren in je (mentor) lessen. Geef je de training in je eigen praktijk als RT-er, coach of therapeut dan betalen de deelnemers een landelijk vastgesteld bedrag.

Klik hier voor alle details over de Ik Leer Leren-training

Ik Leer Leren Congres 2017
In 2017 organiseerden we voor het eerst een congres over het Ik Leer Leren-programma. Een geweldige happening waar 150 coaches en beroepskrachten inspiratie opdeden over leren, het helpen van kinderen en pubers en over de commerciële kant van Ik leer leren.

Wie kan Ik Leer Leren-trainer worden?

De Ik Leer Leren-training wordt enerzijds gegeven door beroepskrachten op scholen, anderzijds door zelfstandige coaches met een eigen praktijk. De opleiding tot Ik Leer Leren-trainer kan dan ook worden gevolgd door uiteenlopende professionals:

 • Leerkrachten
 • Intern begeleiders
 • Remedial teachers
 • Kinder- en jongerencoaches
 • Logopedisten
 • Psychologen
 • Pedagogen
 • Yogadocenten
 • Ik leer anders-coaches
 • Matrix-coaches
 • Rots en water-trainers
 • enz…

Wat leer je in de opleiding tot Ik Leer Leren-trainer?

De Ik Leer Leren-training voor kinderen bestaat uit 5 lessen met een vaste opbouw en structuur die is beschreven in de uitgebreide trainershandleiding met interessante en verrassende werkvormen. Ik Leer Leren is vooral een doe-training waarbij je met behulp van materialen, testen, oefeningen en spelvormen kinderen leert over leren.

Je leert tijdens deze training:

 • Hoe kinderen omgaan met leerstijlen, leer strategieën, faalangst, concentratieproblemen, motivatie, plannen en organiseren en hoe te leren leren
 • Factoren die het leren belemmeren ombuigen naar werkende en helpende manieren van leren
 • Veel verschillende werkvormen die je tijdens de training inzet
 • Werken met het Ik Leer Leren-werkboek dat na de training een prachtig naslagwerk is
 • Oefeningen en spellen die de inhoud van het werkboek ondersteunen en uitbreiden
 • Kinderen te activeren tot leren
 • Inspelen op bezwaren, smoesjes, sociaal gewenst gedrag en andere ontwijkende strategieën
 • Kinderen stimuleren van elkaar te leren

Kortom, je leert hoe je kinderen inzicht kunt geven in hun leerproblemen en hoe je ze een stap verder op weg helpt in hun leerproces. Je helpt vooral kinderen hun eigen oplossingen te vinden, passend bij het onderwijs dat ze volgen.

Aanvullende workshops & trainingen voor het Voortgezet Onderwijs

Als Ik Leer Leren-trainer heb je ook de mogelijkheid om aanvullende workshops en korte trainingen aan te bieden. Zo heb je een prachtig totaalaanbod, en kun je kinderen en ouders op verschillende manieren oplossingen bieden.

De aanvullende workshops kun je na de trainersopleiding als online training aanschaffen.
Je leert alle basistechnieken en werkvormen tijdens de tweedaagse Ik Leer Leren-training en kunt vervolgens met de gedetailleerde handleidingen aan de slag.
De bijbehorende werkbladen zijn een prachtig werkboek en naslagwerk voor de deelnemers.

Alle workshops starten met een inzichtgevende test om de huidige stand van zaken te bepalen om van daaruit de uitdagingen en leertaken doelgericht en doelbewust aan te pakken.

Het gaat om de volgende extra workshops en trainingen:

Training Leren & Gedrag (Weerbaar Communiceren)
Deze training is gericht op weerbaar communiceren in situaties op school, met vrienden en thuis. Tijdens deze vierdelige training leren kinderen en jongeren op een elegante, vriendelijke en werkende manier voor hun eigen belangen op te komen, zonder agressief te zijn of over zich heen te laten lopen.
Je ontvangt als gratis toegift bij deze training twee workshops die je kunt geven aan ouders, en aan ouders en hun puber.

Klik hier voor alle informatie over deze training

(Via de informatiepagina kun je deze online training ook direct aanschaffen.)

Exclusief en alleen beschikbaar voor Ik leer leren trainers

De volgende drie workshops zijn met name bedoeld voor het Voortgezet Onderwijs en exclusief voor Ik leer leren trainers beschikbaar..
Met name in mentorklassen bewijzen deze aanvullende workshops hun effectiviteit. Voor coachingpraktijken, RT-praktijken en huiswerkinstituten zijn de workshops/korte trainingen een prachtig extra aanbod om gericht pubers en jongeren in kleine groepjes en/of individueel verder te begeleiden na, of voorafgaand aan, een Ik leer leren training.

Workshop Plannen & Uitvoeren
In deze workshop leren kinderen en jongeren niet alleen een goede planning te maken, maar vooral hoe ze deze planning  daadwerkelijk uitvoeren en afleidingen het hoofd bieden.
De workshop bestaat uit verschillende tests die inzicht geven in de belemmeringen en verschillende activiteiten om succesvol te leren hoe je een planning uitvoert.
De deelnemer krijgt een duidelijk werkboek en naslagwerk om mee te werken. Na afloop is dit een waardevol document om op terug te vallen als het moeilijk wordt.
Deze workshop is met name in mentorklassen en huiswerkinstituten van grote waarde.

Workshop Motivatie Verhogen
In deze workshop wordt gewerkt aan het grip krijgen op motivatieproblemen zodat taken ook werkelijk uitgevoerd gaan worden en inzicht ontstaat op belemmerende factoren.
Ook deze workshop is gedetailleerd beschreven in een handleiding en een set werkbladen voor deelnemers om mee te werken.
Na afloop van deze workshop bieden de werkbladen een persoonlijk document om op terug te vallen als het even tegen zit.
Door middel van een start test ontdekt de leerling al snel waar het hapert met motivatie en hoe hij grip kan krijgen om zonder negativiteit en verloren energie toch (weer) motivatie op kan brengen voor de leertaak.

Workshop Examen & Toetsvoorbereiding
Deze workshop leert de leerling:

 • om te gaan met stress
 • goed plannen voor toetsen en examens
 • ontdekken welke kennis per vak wordt gevraagd en hoe dit te leren
 • inzicht in eigen prestaties en sterke en zwakke kanten
 • het maken van een concreet actieplan
 • gebruik maken van kennis over eigen inspanning versus resultaat

Met de persoonlijke toetsmeter komt de leerling goed beslagen ten ijs voor een toets of examen.

Deze workshop is eveneens opgebouwd uit een gedetailleerde handleiding met werkbladen om uit te reiken.
De opbrengst van deze workshop is dat leerlingen meer ontspannen deel kunnen nemen aan toetsen en examens. Ze zijn zich bewust van hun capaciteiten en weten wat de opbrengsten zijn van hun voorbereidingen op toetsen en examens.
Bijkomend voordeel is dat ze leren omgaan met verschillende stressfactoren.

De opleidingen die ik bij Centrum Tea Adema heb gevolgd (Basisopleiding, Oplossingsgericht werken en Ik leer leren) hebben mij ontzettend veel kennis gebracht. Het gedachtegoed van oplossings- en doelgericht werken met schaalvragen pas ik dagelijks toe in de begeleiding van leerlingen tijdens remedial teaching. De opleidingen zijn stuk voor stuk heel praktisch met veel oefeningen die direct in de praktijk gebruikt kunnen worden en met veel casussen. Tea heeft naast een nuchtere kijk een enorm inlevingsvermogen. Het is elke keer weer bijzonder om te zien hoe zij met gerichte vraagstelling klanten van het probleem naar de oplossing begeleidt. Ik hoop in de toekomst nog een keer naar Friesland af te reizen om nog veel meer te leren!

Esther Vollenga, Remedial teaching en coaching

Ik Leer Leren op school versus via een zelfstandige professional

Steeds vaker nemen scholen de Ik Leer Leren-training op als aanvullend aanbod voor hun leerlingen. Als een school de Ik Leer Leren-training niet aanbiedt, kunnen ouders ook terecht bij een van de vele zelfstandige Ik Leer Leren-trainers in Nederland.
Inhoudelijk is de Ik Leer Leer-training altijd hetzelfde, of die nu op een school wordt gevolgd of via een zelfstandige professional zoals bijvoorbeeld een kindercoach.

Wanneer een school de Ik Leer Leren-training aanbiedt via eigen daartoe opgeleide leerkrachten, dan hoeven ouders hiervoor niet te betalen. Voor scholen is bovendien een digitale versie van de werkbladen ontwikkeld, zodat het niet per se nodig is om voor ieder kind een compleet werkboek aan te schaffen.

Wanneer de training wordt gevolgd bij een zelfstandig professional (bijvoorbeeld een kindercoachpraktijk), dan geldt de landelijk vastgestelde trainingsprijs per deelnemer (tussen € 182,50 en € 249).

De aanvullende workshops en training voor het voortgezet onderwijs op het gebied van weerbaar communiceren, plannen en uitvoeren, motivatie verhogen en voorbereiden op toetsen en examens, zijn vrij in prijsstelling en kan per trainer verschillend zijn.

Over Tea Adema, bedenker en ontwikkelaar van de training

Tea Adema - Centrum Tea Adema | kindercoaching | jongerencoaching | opvoedcoachingDe Ik Leer Leren-training is ontwikkeld door Tea Adema. In 2004 richtte zij als een van de eersten haar zelfstandige kindercoachingpraktijk op. Sinds 2010 traint zij ook kinder- en jongerencoaches en beroepskrachten met verschillende zelf ontwikkelde en zeer succesvolle opleidingen.

Met de Ik Leer Leren-training heeft zij een bijzonder en vernieuwend programma neergezet, dat inmiddels zijn weg heeft gevonden naar vele scholen en meer dan 1.000 coachingpraktijken.

Lees hier meer over Tea Adema

Over Marijke Teeuwissen, trainer Ik Leer Leren-opleiding

Marijke Teeuwissen, trainer Ik Leer LerenMarijke is al sinds 2012 als trainer verbonden aan het Ik Leer Leren-programma en daarmee het gezicht ‘voor de klas’ van de opleiding. Met decennia ervaring als jongerenwerker, trainer en coach is zij als geen ander in staat om de methodiek en filosofie van Ik Leer Leren over te brengen aan andere professionals in het veld van kinder- en jongerencoaching en onderwijs.

Naast haar brede ervaring is Marijke ook bijzonder gekwalificeerd door het grote aantal gespecialiseerde opleidingen en trainingen dat zij volgde op het gebied van pedagogiek, leerstrategieën en kinder- en pubercoaching.

Programma en inhoud van de opleiding tot Ik Leer Leren-trainer

Als je deelneemt aan de training ontvang je:

 • 2 lesdagen van 9.30 uur tot 16.30