Voor grote en kleine vragen

Voor grote en kleine vragen die ouders, kinderen, pubers en jongeren hebben tijdens het proces van opgroeien, kun je een beroep doen op mij als kindercoach en opvoedcoach. Coaching helpt bij het verkennen en beantwoorden van ontwikkelingsgerelateerde vragen en opvoedvragen.

Meestal zijn 1 tot 3 afspraken voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor je weer verder kunt.

Ik leer kind en ouders hoe zij problemen makkelijker kunnen oplossen

Hiervoor leert je kind vaardigheden die passen bij de leeftijd en die je kind en jou sterker maken. Als ouder ontdek je hoe je je kind kunt ondersteunen tijdens deze verandering. Het doel van de coaching is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering.

Kijkje in de keuken… Alle coachingsessies vinden plaats in de professionele en prettige omgeving van mijn praktijkgebouw in Burgum (Friesland).

Praktische informatie & werkwijze

  • Je kunt je kind en/of jezelf aanmelden via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. Jongeren kunnen ook zichzelf aanmelden.
  • Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is voor het maken van een afspraak.
  • Verwijzing door een huisarts, Centrum Jeugd & Gezin of school kan, maar is niet noodzakelijk.
  • We stemmen vooraf af of we eerst met jou/jullie als ouder(s) jullie hulpvraag onderzoeken, of dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van je kind plaatsvindt. Afgezien daarvan werk ik in principe altijd tegelijk met ouder(s) en kind. Dit betekent dat je als ouder(s) aanwezig bent tijdens de coaching. Samen ontdekken we wat voor jullie situatie het beste werkt en waarmee je je kind thuis verder kunt helpen.
  • De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 3 afspraken al veel verandert. Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is en of een nieuwe afspraak wenselijk is.
  • Als andere hulp beter aansluit op de vraag van jou of je kind, zal ik mijn best doen om jullie door te verwijzen naar een gekwalificeerde hulpverlener of instantie.
  • Je mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten. Je bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die je neemt voor jezelf en je kind zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid.
  • Ik ben geen gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zo nodig ondersteun ik jou en je kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.

Vertrouwelijkheid

De coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van jou en/of jouw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis). Dit wordt altijd eerst met jou besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klachtenprocedure

Heb je een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen. Mocht het conflict niet worden opgelost dan kun je je wenden tot de beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld. Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Tarieven, betaling en annulering

Het tarief voor coaching is 95 euro per sessie, incl. btw.

Een sessie duurt 50 à 60 minuten en vindt altijd plaats in mijn praktijk in Burgum. Je wordt verzocht de kosten direct aan het eind van de sessie te voldoen. Je kunt hiervoor pinnen en ontvangt een factuur. Annuleren is kosteloos mogelijk tot 24 uur voor de sessie; daarna wordt het volledige sessie-tarief in rekening gebracht.

Aanmeldformulier coaching

Voor het aanmelden voor kinder-/jongerencoaching kun je onderstaand formulier gebruiken.