Centrum Tea Adema, gevestigd aan Elingsloane 19, 9251 MN Burgum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Elingsloane 19
9251 MN Burgum
0511 842 233
www.teaadema.nl

Functionaris gegevensbescherming

Functionaris gegevensbescherming van Centrum Tea Adema is Tea Adema, te bereiken via info@teaadema.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Centrum Tea Adema verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van aanvraagformulieren of inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Centrum Tea Adema verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Voor de opleidingen en trainingen waarvoor u zich inschrijft:
Gegevens die u verstrekt over opleiding, werkervaring en motivatie

Voor klanten voor de praktijk voor kindercoaching en opvoedcoaching:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@teaadema.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Centrum Tea Adema verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

Voor opleidingen en trainingen:

 • Het beoordelen of u in aanmerking komt om deel te kunnen nemen aan een training of opleiding
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Voor ouders voor de praktijk voor kindercoaching en opvoedcoaching:

 • Het beoordelen van uw hulpvraag voor coaching of doorverwijzing
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Centrum Tea Adema neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centrum Tea Adema) tussen zit.

Centrum Tea Adema gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Een versleutelde en beveiligde database voor cliëntgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Centrum Tea Adema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

 • Deelnemers aan de opleiding 15 jaar
 • Cliënten in de praktijk voor kindercoaching en opvoedcoaching 15 jaar

Alle opgegeven gegevens blijven bewaard zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties. Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd. Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen. Bij afmelding worden alle gegevens (naam en emailadres) verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Centrum Tea Adema verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken op onze website een beperkt aantal cookies:

 • Niet-persoonsgebonden analytische cookies voor het bepalen van bezoekersaantallen en gedrag op de website.
 • Cookies van sociale netwerken gekoppeld aan buttons om content te delen en ingebedde YouTube-video’s.
 • Noodzakelijke cookies voor specifieke functies zoals bijvoorbeeld het inloggedeelte van onze website.

Facebook advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Tracking cookies

Wij gebruiken, met jouw toestemming, sitetracking en eventtracking van ActiveCampaign. Sitetracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op onze website bekijkt. Hierdoor kunnen wij onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Eventtracking plaats een cookie die bijhoudt of jij in een bepaalde periode e-mails geopend hebt. Hierdoor kunnen wij onze e-mailmarketing beter aanpassen en bij het niet openen van onze e-mails het e-mail adres uit ActiveCampaign verwijderen. Meer informatie over sitetracking vind je hier. Meer informatie over eventtracking vind je hier. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier.

Google Analytics

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden er cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Voor meer informatie over cookies:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Centrum Tea Adema en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@teaadema.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Centrum Tea Adema wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Centrum Tea Adema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@teaadema.nl.