De pedagogische Praktijk voor Kindercoaching en Opvoedcoaching helpt kinderen, pubers, jongeren en hun ouders met leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en alle voorkomende opvoedkwesties.

Voor alle grote en kleine vragen die ouders, kinderen, pubers en jongeren hebben tijdens het proces van opgroeien, kun je een beroep doen op de kindercoach en opvoedcoach.

Coaching is voor gezonde ontwikkelingsgerelateerde vragen en opvoedvragen.
Meestal zijn 1 tot 3 afspraken voldoende om samen oplossingen te vinden waardoor ouder en kind weer verder kunnen.

Ik leer kind en ouders hoe zij hun problemen gemakkelijker kunnen oplossen. 

Hiervoor leert het kind vaardigheden die passen bij de leeftijd en die het kind sterker maken. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen ondersteunen tijdens deze verandering.

Het doel van de coaching is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering.

Zelf aan de slag met je boze kind?

Als kinder- en pubercoach werk ik al ruim 15 jaar met boze kinderen en hun ouders. Boosheid, driftbuien en woede-uitbarstingen bij kinderen zijn een veelvuldig voorkomend probleem... echt: je staat hierin niet alleen.
Ik hielp al honderden gezinnen om hier op een gezonde, verstandige manier mee om te gaan. Door al die praktijkervaring durf ik me een expert te noemen op het gebied van boosheid en alles wat daarmee te maken heeft. 
Om je te helpen direct aan de slag te gaan heb ik een praktische online cursus voor ouders, gericht op het beter omgaan met boosheid en woede-uitbarstingen bij kinderen, van peuters tot pubers ontwikkeld.
Je kunt direct NU starten met deze cursus. Klik voor meer informatie en om te starten.

Tarieven, betaling en annulering voor afspraken in de praktijk

€ 75,- per sessie  incl. Btw. 
Een sessie duurt 50-60 minuten.
NB: In verband met de vele werkzaamheden is de praktijk tot nader bericht gesloten.

Na iedere afspraak ontvang je een factuur. Je wordt verzocht deze direct te voldoen.
Een pinautomaat is aanwezig.
Tot 24 uur tevoren kunt u kosteloos een afspraak annuleren. Nadien wordt het tarief in rekening gebracht.

Werkwijze en algemene voorwaarden

 • U kunt uw kind, puber en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon, voicemail of het invullen van het aanmeldformulier. Jongeren kunnen zichzelf aanmelden. Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is voor het maken van een afspraak.
 • Er kan op maandag worden gebeld tussen 13.00 en 16.00 uur voor het maken van een afspraak. 
Het kan gebeuren dat u de voicemail krijgt, ook tijdens deze tijdstippen. Spreek dan gerust een boodschap in. 
Via het mailadres kunt u eveneens contact opnemen.

  Doordat het geven van opleiding en training aan kindercoaches, leerkrachten en hulpverleners steeds meer tijd neemt, zijn de afspraken met kinderen en ouders alleen nog op een dagdeel per week.
  Het kan daardoor enige tijd duren voordat er een afspraak gemaakt kan worden.
 • Verwijzing door uw huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school kan, maar is niet noodzakelijk.
 • Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht uw adres, geboortedatum van uw kind en de reden voor uw aanvraag via het aanmeldformulier vooraf in te sturen. 
Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met uw hulpvraag.
 • We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.
 • Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik in principe tegelijk met u en uw kind.

  Dit betekent dat u aanwezig bent tijdens de coaching. 
Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen.
  Voor uw kind is dat prettig en veilig.
 • Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is.
 • De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 3 afspraken al veel verandert in uw situatie.

  Aan het eind van iedere sessie wordt besproken of een nieuwe afspraak nodig en wenselijk is.
 • U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u of uw kind.
 • Na iedere afspraak ontvangt u een factuur. U kunt deze direct afrekenen (pinautomaat is aanwezig)
 • U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. 
Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Ik ben geen gesprekpartner van derden. Dit betekent dat er geen overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt. Zonodig ondersteun ik u en uw kind in het voorbereiden van gesprekken met derden.
 • De coachinggesprekken zijn vertrouwelijk.
  Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, veilig thuis). 

  Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden voor uw situatie.
 Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen we dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden. De mediator is geregistreerd in het NMI register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen.
 Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.
 • Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

Beroepsvereniging

De Praktijk voor Kindercoaching is aangesloten bij de beroepsvereniging BPSW (Beroepsvereniging voor Professionals in Sociaal Werk)

| CONTACT | ZOEKEN

Naar boven